All posts by Mihael Ivanetić

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe naselja Baćin Dol, Šumetlica i Banićevac


Poštovani,

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. sukladno Zakonu o vodnim uslugama (Narodne novine broj: 66/19-na snazi od 18.07.2019.) obavještava mještane naselja Baćin Dol, Šumetlica, Banićevac: 1) ostvareni su uvjeti za priključenje na komunalne vodne građevine-sustav javne vodoopskrbe 2) zakonska je obveza na priključenje u roku od jedne godine o zaprimanja obavijesti o mogućnosti priključenja.


VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. je proveo postupak javne nabave u kojem je izabran Izvođač za izvođenje radova-izrada vodovodnih priključaka naselja Baćin Dol, Šumetlica, Banićevac. Sredstva za izvođenje radova osigurana su ugovorima o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama i Općinom Cernik.


Na temelju prethodno navedenog, pozivamo mještane Baćin Dola, Šumetlica, Banićevac, da iskoriste ovu priliku, jer troškovi izgradnje vodovodnog priključka koji iznose 6.373,91 kuna, sada su bez naknade, a nakon proteka roka od 1 godine u potpunosti će ih snositi korisnik.
U prilog ove obavijesti dostavljen je Zahtjev za priključenje te Vas molimo isti ispunite sa traženim podacima, potpišite i dostavite u Općinu Cernik. Popunjeni Zahtjev za priključenje je preduvjet za ostvarenje prava na besplatni priključak na sustav javne vodoopskrbe.

Vodovod Zapadne Slavonije potpisao ugovor o dodjeli 1.410.465,00 kn bespovratnih sredstava za izgradnju vodoopskrbnog sustava u naselju Giletinci


18. srpnja 2019. godine direktor Vodovoda Zapadne Slavonije d.o.o. Matej Severović u prostorijama Ministarstva poljoprivrede svečano je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.410.465,00 kn za projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Giletinci. Na svečanosti potpisivanja prisustvovali su pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić i ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Iz tipa operacije 7.2.1. danas je potpisano 28 ugovora za projekte u vrijednosti 104,5 milijuna kuna, od čega 101 milijun kuna dolazi iz EU blagajne. Riječ je o projektima izgradnje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – u naseljima s najviše 2000 stanovnika. Najniža vrijednost potpore po projektu je 30.000 eura, a najviša 1 milijun eura, dok je intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova projekta.

Cilj mjere 7 je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, razvoj ruralnog gospodarstva te poticanje društveno-ekonomske održivosti sufinanciranjem ulaganja izrade kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko-rekreacijskih sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda.

Obavijest o kvaru na cjevovodu

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će u petak, 19.7.2019., privremeno biti obustavljena isporuka pitke vode zbog sanacije kvara na cjevovodu u mjestu Davor. U vremenu od 7:00 do završetka radova (predvidivo u poslijepodnevnim satima) bez vode će biti Gundulićeva, Savska i ulica Vladimira Nazora.

Svima korisnicima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Kvar na magistralnom cjevovodu!

Poštovani,

Zbog kvara na magistralnom cjevovodu danas 18.07.2019. bez vode će biti potrošači u naselju Bili Brig (od kbr. 56 do kbr. 90). Radovi na sanaciji kvara potrajati će do 18:00 sati!

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

Vodovod zapadne Slavonije

Obavijest potrošačima

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška trenutno je u fazi izrade Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava grada Nova Gradiška s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodijivosti s ciljem smanjenja postojećih gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu.

Dio navedenog koncepcijskog rješenja je izrada matematičkog modela sadašnjeg stanja vodoopskrbe s podacima o protoku, tlaku i stanju rezidualnog klora unutar cjelokupnog vodoopskrbnog sustava.

Za potrebe izrade modela neophodno je izvršiti uzimanje uzoraka vode na unaprijed definiranim lokacijama kako bi se predmetni model izradio i omogućilo praćenje stanja klora kroz cjelokupni sustav.

Iz navedenog razloga djelatnici vodoopskrbe će u suradnji sa stručnim konzultantima dana 28. i 29. 06.2019. izvršiti uzimanje uzorka vode na kućnim priključcima građana te Vas molimo za razumijevanie i suradnju.

Unaprijed zahvaljujemo uz srdačan pozdrav.

Čestitamo vam Dan državnosti!

Na današnji dan 1991. godine Hrvatski sabor donio je Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.

Svim građanima, poslovnim suradnicima i korisnicima naših usluga čestitamo Dan državnosti!

Vodovod zapadne Slavonije

Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

Obavještavamo Vas da će u srijedu, 26.6.2019., privremeno biti obustavljena isporuka
pitke vode zbog radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području grada. Voda neće biti dostupna potrošačima u Ulici Ruđera Boškovića, Ive Kerdića, te u Ulici Kralja Zvonimira od kućnog br. 42 do 144, i od kućnog br. 31 do 115. Predviđeno trajanje radova je od 8.00 - 14.00 sati.

Hvala korisnicima na razumijevanju i strpljenju.

Rekonstrukcija uređaja na Bačici – kako napreduju radovi?

Nedavno smo objavili članak pod nazivom „Filter stanica uskoro u novom ruhu“ u kojem se detaljno opisuje plan i program sanacije uređaja, a sada ćemo vas kroz par rečenica uputiti u kojoj su fazi radovi.

Uređaj se rekonstruira na način da se kompletno mjenjaju cijevi unutar samog uređaja, cijevi za dovod vode na filtere, odvod vode s filtera, cijevi potrebne za pranje filtera. Radi se novi sustav dezinfekcije vode. Mjenja se filterska ispuna, koju čini tri sloja kvarcnog pijeska različite granulacije, i dva sloja šljunka različite granulacije.

1,15 metara pijeska i šljunka koji je ispunjavao filter izvađeni su zahvaljujući vrijednim rukama naših radnika koji su danima radili na vađenju istog. Sapnice koje su bile položene na dnu filtera također su izvađene i u potpunosti će biti zamjenjene novima.

Najzahtjevniji dio čišćenja filtera odnosio se na „duplo dno“. Prostor nešto viši od pola metra bio je ispunjen pijeskom, a zbog same skučenosti prostora čišćenje su vršili radnici u ležećem položaju.

Radnici Vodotehnike pristupili su zamjeni starih metalnih cijevi koje zamjenjuju nove cijevi od nehrđajućeg čelika, a ujedno su zamjenjeni i ventili, što u konačnici znači da je zamjenjena kompletna cijevna galerija.

Sljedeće je na redu pjeskarenje i saniranje samih filtera, nanošenje novog sloja boje, postavljanje novih sapnica i umetanje nove popune, točnije filterske mase, izmjena elektronike i automatike u cijevnoj galeriji i na komandnom pultu.

 

Vodovod zapadne Slavonije

Obavijest o radovima na vodoopskrbnom sustavu

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će danas, 01.06.2019., privremeno biti obustavljena isporuka pitke vode zbog kvara na vodovodnoj mreži u ulici Ivana Gorana Kovačića, Nova Gradiška. Bez vode će biti Ulica Ivana Gorana Kovačića (od kbr. 40 do kraja ulice) i Ulica Ernesta Purgarića. Radovi bi trebali biti gotovi do 14:00 sati.

Svima korisnicima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Što se smije, a što ne smije bacati u odvodni sustav?

Poštovani korisnici javne odvodnje,

Sustav javne odvodnje projektiran je za vodu, ljudski otpad i toaletni papir, ostali otpad u kanalizaciji uzrokuje začepljenja i oštećenja sustava javne odvodnje. Ponašajmo se odgovorno prema prirodi i okolišu u kojem živimo i doprinesimo svi zajedno pravilnom zbrinjavanju otpadnih voda.

Continue reading