Besplatni priključak na sustav javne vodoopskrbe

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., kao pravni slijednik trgovačkog društva Slavča d.o.o., osigurala je kroz EU projekte izgradnju pripreme za priključke na sustav javne vodoopskrbe u naseljima: Grad Nova Gradiška, Cernik, Rešetari, Prvča, Adžamovci, Zapolje, Giletinci, Kovačevac, Drežnik, Gunjavci, Brđani i Bukovica.

More...


Sukladno navedenom pozivamo Vas da podnesete zahtjev te pristupite potpisivanju ugovora o priključenju. Rok za dostavu zahtjeva je 30.4.2018. godine

Popis dokumenata koji treba priložiti zahtjevu:

 • 1
  Osobna iskaznica i potvrda Porezne uprave o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ako isti nije naveden na osobnoj iskaznici.
 • 2
  Vlasnički list čestice na kojoj je izveden kućni priključak (gruntovni izvadak) i rješenje o dodjeli kućnog broja ako sadašnja adresa objekta (ulica i kućni broj) nisu navedeni na vlasničkom listu.
 • 3
  Neki od dokumenata kojim se može dokazati da je objekt za čije potrebe je izgrađen kućni priključak legalno izgrađen (uvjerenje da je objekt ucrtan u kat. operatu prije 15.2.1968., uporabna dozvola, građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda primitka zahtjeva za legalizaciju, ugovor o obnovi, ugovor o dodjeli građ. materijala).
 • 4
  Ugovor o najmu stana/kuće samo ako će se kao obveznik plaćanja prijaviti osoba koja nije istovremeno i vlasnik ili suvlasnik priključene čestice/objekta.
 • 5
  Broj telefona ili mobitela za kontakt.

Napomena:

- Vlasnički list ne mora biti novi (može i neslužbeni ispis iz javno dostupnog registra), ali na njemu mora biti naveden sadašnji vlasnik/suvlasnik (ne pokojnik).

- Broj kat. čestice vlasničkog lista mora biti identičan broju katastarske čestice dokaza o legalnosti (točka 3.) ili dodatno treba priložiti zapisnik Zemljišno-knjižnog odjela o promjeni broja čestice ili identifikaciju katastarske čestice izdanu po Državnoj geodetskoj upravi.