Cjenici

Isporučitelj komunalne usluge potrošaču ispostavlja račun za uslugu opskrbe vodom koji se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene.

Cjenik usluga: Grad Nova Gradiška, Općina Cernik, Općina Rešetari, Općina Dragalić, Općina Okučani, Općina Gornji Bogićevci, Općina Stara Gradiška

Domaćinstva

Gospodarstvo

Socijalno

Fiksni dio cijene voda

16

24

9,6

Fiksni dio cijene odvodnja

7

16

4,2

Osnovna cijena voda

3,9

7,8

2,34

Osnovna cijena odvodnja

1,61

3,22

0,97

PDV

13%

13%

13%

Naknada za korištenje voda

2,85

2,85

2,85

Naknada za zaštitu voda

1,35

1,35

1,35

Cjenik usluga: Općina Davor, Općina Vrbje, Općina Nova Kapela, Općina Rešetari, Općina Staro Petrovo Selo

Domaćinstva

Gospodarstvo

Socijalno

Fiksni dio cijene voda

12,20

12,20

/

Fiksni dio cijene odvodnja

/

/

/

Osnovna cijena voda

4

4

/

Osnovna cijena odvodnja

0,82

1,75

/

PDV

13%

13%

13%

Naknada za korištenje voda

2,85

2,85

2,85

Naknada za zaštitu voda

1,35

1,35

1,35

Naknada za razvoj

Domaćinstva

Gospodarstvo

Socijalno

Grad Nova Gradiška

Voda

0,50

0,50

0,50

Odvodnja

0,50

0,50

0,50

Općina Rešetari​​​​

Voda

0,80

1,00

/

Odvodnja

0,80

1,0

/

Općina Okučani

Voda

1

/

/

Općina Davor

Voda

1,00

3,00

/