Odlukom o cijeni vodnih usluga određuju se vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije. Odlukom su definirane cijene vodnih usluga, načina obračuna i plaćanja usluge te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. 

Vodooprskrbno područje tvrtke Vodovod zapadne Slavonije čine grad i općine:

 • Grad Nova Gradiška
 • Općina Cernik
 • Općina Davor 
 • Općina Dragalić
 • Općina Gornji Bogićevci
 • Općina Nova Kapela
 • Općina Okučani
 • Općina Rešetari
 • Općina Stara Gradiška
 • Općina Staro Petrovo Selo
 • Općina Vrbje

CJENIK USLUGA

Domaćinstva

Gospodarstvo

Socijalno

Fiksni dio cijene voda

20

24

9,6

Fiksni dio cijene odvodnja

7

16

4,2

Osnovna cijena voda

5,92

7,8

2,34

Osnovna cijena odvodnja

2,04

3,22

0,97

PDV

13%

13%

13%

Naknada za korištenje voda*

2,85

2,85

2,85

Naknada za zaštitu voda*

1,35

1,35

1,35

Naknada za razvoj

Domaćinstva

Gospodarstvo

Vodoopskrbno područje*

Voda*

1,00

1,00

Odvodnja*

0,50

0,50

*Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda te naknada za razvoj su prolazne stavke temeljem odredbi čl.33 st.3. Zakona o PDV-u, a zaračunavaju se temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Dokumenti