Javna nabava

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/2016) i Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. objavljuje javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/