Najčešća pitanja

Što učiniti ukoliko postoji sumnja u neispravnost vodomjera?

Ukoliko postoji takva sumnja, korisnik ima pravo zatražiti izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi na šalteru reklamacija ili na adresu Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o, a kontrola se obavlja u dogovorenom periodu. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, trošak ispitivanja snosi korisnik, a u suprotnome trošak snosi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi?

Privremena ili trajna odjava priključka nije moguća sukladno čl. 212. Zakona o vodama (Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.).

Naknada za korištenje i zaštitu voda – čiji je to prihod?

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a VZS ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknada za korištenje voda definirana je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda definirana je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda.

Naknada za razvoj – čiji je to prihod?

Prema važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva “naknada za razvoj” prihod je isporučitelja vodne usluge. Donosi je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (ili regionalne samouprave). Koristi se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.