Plaćanje računa

Račune za uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje mogu se platiti gotovinski, bez naknade na blagajni Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o. na adresi Ivana Gundulića 15 d, Nova Gradiška od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Računi se mogu platiti i putem pružatelja platnih usluga na račun Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o.
IBAN: HR6641240031122001645


Za plaćanje iz inozemstva potrebni su sljedeći podaci:

Banka

KENTBANK d.d.

Adresa banke

Gundulićeva 1, 10 000 Zagreb

SWIFT

KENBHR22

Naziv tvrtke kojoj se plaća

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

Adresa tvrtke

Ivana Gundulića 15D; 35400 Nova Gradiška

IBAN

HR6641240031122001645

Naknada banke (i inobanke)

na teret nalogodavatelja OUR