Prigovori

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15 i 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kvalitetu pružene usluge ili izdane račune mogu podnijeti u pisanom obliku i to u poslovnim prostorijama Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o., na adresi Ivana Gundulića 15 d, Nova Gradiška te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak istoga.

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.
Na adresu: Ivana Gundulića 15D; Nova Gradiška
Na e-mail adresu: info@vzs.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.