Prigovori

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15 i 14/19) obavještavamo korisnike da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kvalitetu pružene usluge ili izdane račune mogu podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dospijeća računa.

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.
Na adresu: Ivana Gundulića 15D; Nova Gradiška
Na e-mail adresu: info@vzs.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.