Prijavi kvar

Upute i telefonski brojevi u slučaju kvara na vodovodnim instalacijama.

Javna vodovodna mreža i kućni priključak – do vodomjera i sam vodomjer.

U slučaju kvara nazovite dežurnu službu vodoopskrbe, telefon 035/433-063, e-mail: info@vzs.hr
Prijava kvara se odnosi samo za javnu vodovodnu mrežu, kućni priključak – do vodomjera i sam vodomjer!

Interna vodovodna instalacija
u slučaju kvara obratite se stambenom servisu s kojim imate ugovoreno plaćanje pričuve