Projekti

1. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška

2. Izgradnja vodoopskrbne mreže u Ulici sv. Vida i vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u centru grada Nova Gradiška

3. Aglomeracija Okučani i Staro Petrovo Selo

4. Vodoopskrbni cjevovod naselja Giletinci