Projekti

1. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška

2. Izgradnja vodoopskrbne mreže u Ulici sv. Vida i vodoopskrbne i kanalizacijeske mreže u centru grada Nova Gradiška