Promjena podataka

Svaku promjenu vlasništva ili davanje u najam prostora, korisnik je dužan prijaviti u roku od 15 dana te je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

  • kupoprodajni ugovor ili
  • ugovor o darovanju ili
  • ugovor o najmu ili
  • neki drugi dokument iz kojega je vidljiva promjena (npr. rješenje o nasljeđivanju) i
  • obavezno kopiju računa ili broj vodomjera kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva prijašnja dugovanja (uvjet za promjenu)

Dokumentacija se može predati :

pismenim putem na adresu:
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.
Ivana Gundulića 15 D, 35 000 Nova Gradiška
faxom: 035/ 433 063
e-mailom: info@vzs.hr
osobno: (radnim danom 7:00 – 15:00)