Vodovod zapadne Slavonije, Nova Gradiška, općine Cernik i Rešetari u zajedničkom europskom projektu