Skip links

Aglomeracija Okučani i Staro Petrovo Selo

Projekt “Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Okučani i Staro Petrovo Selo” sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U cilju podizanja kvalitete života te ispunjavanja obveznih standarda Europske Unije vezanih uz gospodarenje vodama potrebna su velika ulaganja u vodnokomunalni sektor s naglaskom na veća naselja (aglomeracije) sukladno obvezama iz Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva. Sukladno Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana je obveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 281 aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES s rokom završetka svih radova do 2023. godine uz prijelazne rokove do 2018. i 2020. godine ovisno o veličini aglomeracije i osjetljivosti prijemnika.

Područje aglomeracije Okučani uključuje naselja Benkovac, Bodegraj, Cage, Dubovac, Čovac, Lađevac, Okučani, Gornji Bogićevci, Kosovac, Ratkovac, Smrtić, Vrbovljani.

Područje aglomeracije Staro Petrovo Selo uključuje naselja Donji Crnogovci, Godinjak, Gornji Crnogovci, Komarnica, Laze, Oštri vrh, Staro Petrovo Selo, Štivica, Tisovac, Vrbova.

Slavča d.o.o. je, kao Korisnik projekta, u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, za projekt “Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Okučani i Staro Petrovo Selo”, s Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1  i Hrvatskim vodama, kao posredničkim tijelom razine 2, Općinom Okučani i Općino Staro Petrovo Selo kao partnerima potpisao

  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
  • Ugovor o partnerstvu

Po provedenim postupcima javne nabave, Slavča d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 16.09.2015. g. sklopio Ugovor za izradu studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Staro Petrovo Selo i Okučani  u vrijednosti od 2.808.000,00 kuna (bez PDV-a).