Skip links

Kreće izgradnja UPOV-a Nova Gradiška

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta, a počeci izvođenja radova obilježili su se danas, 10. lipnja 2021. godine u Novoj Gradišci.

 

U Hrvatskoj je trenutno u tijeku, u raznim fazama realizacije, 60 odobrenih projekata aglomeracije ukupne vrijednosti od 25 milijardi kuna, koji se provode u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Obuhvat projekta od sustava vodoopskrbe, odvodnje do pročišćavanja otpadnih voda omogućuje infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Unutar svakog projekta, velika pozornost posvećuje se besplatnim priključcima za građane koji su od iznimnog značaja za svaku regiju, osobito manje sredine.

Vodovod zapadne Slavonije je u proteklom razdoblju iz Kohezijskih fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija napravio veliki broj projekata kroz koje se uveliko radilo na poboljšanju vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Kroz prvu fazu projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže uključujući i 1.824 priprema za kućne priključke na kanalizaciju  u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, sve svrhu poboljšanja sustava kanalizacije. Osim toga,  izgrađeno je  3.700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je i ukupno 2.955  besplatnih priključaka na vodu. „Drago mi je ovaj projekt u završnoj fazi realizacije ne samo kao županu, već i kao građaninu jer njime čuvamo zdravlje naših stanovnika i čuvamo okoliš. Zadovoljan sam iznosom odobrenih EU bespovratnih sredstava, a ovaj projekt je dokaz tome kako treba provoditi europske projekte“, rekao je župan Brodsko-posavske županije dr.sc. Danijel Marušić.  

Završna faza ovog projekta je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Izgradnja UPOV-a započela je 12. travnja 2021. južno od Nove Gradiške. Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić zahvalio je svima na iznimnoj suradnji te istaknuo kako Hrvatske vode povezuju sve sudionike kako bi se projekti uspješno  realizirali. „Vlada RH ulaže velika sredstva i provodi brojne projekte kako bi se provodile politike gospodarskog rasta i razvoja. Bez obzira na sve prepreke na koje smo naišli tijekom ovog projekta, jamčim da će se on provesti po najvišim standardima koji se od nas i očekuje, istaknuo je Vukmirić.

Gradnjom uređaja bit će zaokružena velika cjelina na području aglomeracije Nova Gradiška, gdje svi stanovnici imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi i gdje će sva otpadna voda biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.  „Nakon deset godina od idejnog početka izrade ovog projekta, danas smo u završnoj fazi. Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške.

Ukupna vrijednost projekta je 143 milijuna kuna, od čega su 70% bespovratna sredstva (EU), 30% javna (nacionalna) sredstva, a izgradnja UPOV-a ugovorena je za 41.690.653 kn bez PDV-a. Izvođač radova je zajednica ponuditelja GIS Aqua GmbH Austrija, Hering d.d. i Elmap d.o.o.

direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina

Kapacitet uređaja projektiran je na 22.100 ES (ekvivalent stanovnik, izračun opterećenja kod pročišćavanja otpadnih voda), te na protok od 193 l/s. Rok za završetak radova je rujan 2022. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor.

Tags: