Skip links

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe naselja Baćin Dol, Šumetlica i Banićevac

Poštovani,

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. sukladno Zakonu o vodnim uslugama (Narodne novine broj: 66/19-na snazi od 18.07.2019.) obavještava mještane naselja Baćin Dol, Šumetlica, Banićevac: 1) ostvareni su uvjeti za priključenje na komunalne vodne građevine-sustav javne vodoopskrbe 2) zakonska je obveza na priključenje u roku od jedne godine o zaprimanja obavijesti o mogućnosti priključenja.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. je proveo postupak javne nabave u kojem je izabran Izvođač za izvođenje radova-izrada vodovodnih priključaka naselja Baćin Dol, Šumetlica, Banićevac. Sredstva za izvođenje radova osigurana su ugovorima o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama i Općinom Cernik.

Na temelju prethodno navedenog, pozivamo mještane Baćin Dola, Šumetlica, Banićevac, da iskoriste ovu priliku, jer troškovi izgradnje vodovodnog priključka koji iznose 6.373,91 kuna, sada su bez naknade, a nakon proteka roka od 1 godine u potpunosti će ih snositi korisnik.
U prilog ove obavijesti dostavljen je Zahtjev za priključenje te Vas molimo isti ispunite sa traženim podacima, potpišite i dostavite u Općinu Cernik. Popunjeni Zahtjev za priključenje je preduvjet za ostvarenje prava na besplatni priključak na sustav javne vodoopskrbe.

Obavijest – Općina Cernik – kućni priključci na vodoopskrbu u naseljima Baćin Dol, Šumetlica, Banićevac

Zahtjev za izgradnju pripreme i priključenja na sustav javne vodoopskrbe