Skip links

Plaćanje računa

Račune za uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje mogu se platiti gotovinski, bez naknade na blagajni Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o. na adresi Ivana Gundulića 15 d, Nova Gradiška od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Računi se mogu platiti i putem pružatelja platnih usluga na račun Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o.
IBAN: HR6641240031122001645

Za plaćanje iz inozemstva potrebni su sljedeći podaci:

Banka KENTBANK d.d.
Adresa banke Gundulićeva 1, 10 000 Zagreb
SWIFT KENBHR22
Naziv tvrtke kojoj se plaća Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.
Adresa tvrtke Ivana Gundulića 15D; 35400 Nova Gradiška
IBAN HR6641240031122001645
Naknada banke (i inobanke) na teret nalogodavatelja OUR