Skip links

Vodoopskrbni cjevovod naselja Giletinci

Predmet projekta „Vodoopskrbni cjevovod naselja Giletinci“ (Hidroplus d.o.o. Osijek, 2017.) je izvođenje 2726 m vodoopskrbnog cjevovoda, stanice za podizanje tlaka i priprema za izvođenje vodovodnih kućnih priključaka za 115 korisnika.

Projekt je prijavljen i pozitivno ocijenjen na natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.2.- “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1 “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Procijenjeni iznos potpore je 1.410.465,00 kn i financira se u stopostotnom iznosu iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (udio u sufinanciranom dijelu: 85 % EU, 15% RH).

Na javnoj nabavi za izvođenje radova kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ona tvrtke Vodotehnika d.d. Zagreb u iznosu 2.655.211,20 kn, dok je za usluge nadzora na izgradnji odabrana ponuda tvrkte Prongrad biro d.o.o. Zagreb u iznosu od 65.000,00 kuna.

Za usluge projektantskog nadzora je odabrana tvrtka Hidroplus d.o.o. Osijek , a iznos ugovora je 14.400,00 kuna.

15.07.2021, godine izvršen je tehnički pregled građevine, a uporabna dozvola je izdana 31.08.2021, godine.

Ukupni iznos projekta je 2.734.611,20 kn, a iznos vlastitih sredstava je 1.324.146,20kn.