Skip links

Cjenici

Odlukom o cijeni vodnih usluga određuju se vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije. Odlukom su definirane cijene vodnih usluga, načina obračuna i plaćanja usluge te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Vodooprskrbno područje tvrtke Vodovod zapadne Slavonije čine grad i općine:

 • Grad Nova Gradiška
 • Općina Cernik
 • Općina Davor
 • Općina Dragalić
 • Općina Gornji Bogićevci
 • Općina Nova Kapela
 • Općina Okučani
 • Općina Rešetari
 • Općina Stara Gradiška
 • Općina Staro Petrovo Selo
 • Općina Vrbje

 

 

CJENIK USLUGA

Domaćinstva

Gospodarstvo

Socijalno

Fiksni dio cijene voda

2.65 € / 20 kn

3.19 € / 24 kn

1.59 € / 9,6 kn

Fiksni dio cijene odvodnja

0.93 € / 7 kn

2.12 € / 16 kn

0.56 € / 4,2 kn

Osnovna cijena voda

0.79 € / 5,92 kn

1.04 € / 7,8 kn

0.47 € / 2,34 kn

Osnovna cijena odvodnja

0.27 € / 2,04 kn

0.43 € / 3,22 kn

0.16 € / 0,97 kn

PDV

13%

13%

13%

Naknada za korištenje voda*

0.38 € / 2,85 kn

0.38 € / 2,85 kn

0.38 € / 2,85 kn

Naknada za zaštitu voda*

0.18 € / 1,35 kn

0.18 € / 1,35 kn

0.18 € / 1,35 kn

Naknada za razvoj

Domaćinstva

Gospodarstvo

Vodoopskrbno područje*
Voda*

0.13 € / 1,00 kn

0.13 € / 1,00 kn

Odvodnja*

0.07 € / 0,50 kn

0.07 € / 0,50 kn

*Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda te naknada za razvoj su prolazne stavke temeljem odredbi čl.33 st.3. Zakona o PDV-u, a zaračunavaju se temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.