Skip links

Promjena podataka

Promjenu korisnika nakon kupoprodaje, nasljeđivanja, darovanja, zakupa/najma i slično prethodni korisnik dužan je prijaviti VODOVODU u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U istom roku promjenu korisnika može prijaviti i novi korisnik, a dužan je istu prijaviti u roku od idućih 15 dana, ako promjenu korisnika nije prijavio prethodni korisnik. Promjena se prijavljuje dostavom fotokopije vjerodostojne isprave: kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, ugovor o zakupu/najmu prostora, itd., a priložiti se može i zapisnik o primopredaji s navedenim stanjem vodomjera, ako je takav zapisnik sačinjen.

Isprave se u VODOVOD mogu dostaviti osobno svakim radnim danom i u radnom vremenu predviđenom za rad sa strankama (od 8 do 14 sati), elektroničkim putem ili klasičnom poštom.

Brojčano stanje osoba koje žive i/ili rade u odvojenim funkcionalnim cjelinama VODOVODU prijavljuje i odjavljuje imenovani predstavnik suvlasnika/korisnika odvojenih funkcionalnih cjelina najkasnije do dana izdavanja računa za mjesec u kojem je promjena nastala.

Ako objekt s većim brojem odvojenih funkcionalnih cjelina nema imenovanog predstavnika suvlasnika/korisnika odvojenih funkcionalnih cjelina brojčano stanje osoba koje žive i/ili rade u odvojenim funkcionalnim cjelinama VODOVODU prijavljuje i odjavljuje sam korisnik ili od njega opunomoćena osoba.