Skip links

Kontakt

Kontakt podaci

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

OIB
71642681806

Adresa
Ivana Gundulića 15D
35 400 Nova Gradiška

Telefon
035/433-063

Email
info@vzs.hr

Dežurna služba 091/361-0111
Korisnički odjel / vodni redar 035/251-061
Obračun usluga, prijava-promjena – odjava obveznika 035/433-063
Pretplate i dugovanja korisnika usluga 035/251-054
Računovodstvo i financije 035/251-056
Nabava 035/251-053
Posebni uvjeti građenja 035/251-062
Sektor održavanja i izgradnje 035/ 251-064
Kvaliteta vode 035/369-405
Hitne intervencije na održavanju javne mreže 091/361-01-11
Uprava 035/251-058

Pišite nam