Skip links

UPOV – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uskoro puštanje u probni rad UPOV-a aglomeracije Nova Gradiška

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.

„Dinamika radova ide planiranim tijekom. Napravili smo fasade na garaži i radionici te namjestili upravnu zgradu i proveli ispitivanje hidrantske mreže. Postavljena je i rasvjeta oko i na objektima.  Preko potoka Šumetlica smo montirali ogradu mosta, izvršili smo njegovu hidroizolaciju i betoniranje vijenaca kako bi prelazak bio što dugotrajniji i sigurniji“, kaže direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina.  Postavljeni su betonski rubnjaci na internim prometnicama i rasteretni prsteni za okna i slivnike. Izrađene su betonske rigole za odvodnju oborinske vode sa prometnice i nasip klina i kegle upornjaka mosta preko potoka Šumetlica, izvedeno je postavljanje Venturi kanala i poklapanje trasa te ostali popratni radovi po pitanju sigurnosti i kontrole. Krajem lipnja HEP je pustio napon na trafo stanicu UPOV-a, Izvođač započeo s internim testovima opreme.

Radovi koji slijede su završetak i asfaltiranje prometnica koje okružuju objekt, izrada i postavljanje ograde i opločnika pješačkih staza te testiranje. Izvršiti će se suhi testovi opreme, puštanje otpadne vode na UPOV, mokri testovi opreme i prijava pokusnog rada UPOV-a. „Predviđeno je da ćemo krajem srpnja pokrenuti testnu fazu, pustiti sustav u probni rad kako bismo testirali sve funkcionalnosti postrojenja i izvršili prva ispitivanja svakog dijela ugrađene opreme“, kaže Rukavina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na ovom području, po sadašnjoj dinamici i planovima će biti završena u predviđenim rokovima. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.

Izgradnja UPOV-a je započela u travnju 2021. godine i od iznimne je važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda.