Skip links

Obavijest potrošačima – korištenje vode iz javne vodovodne mreže!

Obavijest cijenjenim korisnicima VODOVODA, udrugama i svim ostalim pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem ili poslovnim prostorom na distribucijskom području VODOVODA.

Vodom iz javne vodovodne mreže VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE opskrbljivati se mogu isključivo korisnici VODOVODA putem vodovodnih priključaka, ako su isti izgrađeni u skladu s Općim uvjetima isporuke vodnih usluga i ako plaćaju vodne usluge na temelju mjesečnih računa, oni korisnici VODOVODA koji su platili jednokratnu isporuku i prijevoz vode vodonoscem te svi ostali koji su kod VODOVODA zatražili i ugovorili isporuku vode.

Svako drugo korištenje vode iz javne vodovodne mreže protupravno je korištenje vodnih usluga kažnjivo po čl. 62. Zakona o vodnim uslugama, odnosno krađa vode kažnjivo po čl. 228. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a ako se time izazove poremećaj u redovitoj opskrbi stanovništva i čl. 216. Kaznenog zakona.

Pod protupravnim korištenjem vodnih usluga, odnosno pod krađom vode, zakon podrazumijeva i zalijevanje nasada i travnjaka s hidranata, punjenje bazena s hidranata, pranje prometnih površina s hidranata i druge slične radnje koje se izvode bez znanja i odobrenja VODOVODA, pa makar ih izvodili i vatrogasci.

Hidranti služe isključivo za protupožarnu zaštitu i za potrebe održavanja vodoopskrbne mreže, ispiranje sustava te uzimanje uzoraka za analizu zdravstvene ispravnosti pitke vode.

Onaj tko neovlašteno uzima vodu s hidranta svojim nesavjesnim ponašanjem, ne samo da krši zakon i ugrožava mogućnost brze i učinkovite protupožarne zaštite, nego i ugrožava stabilnost vodoopskrbe čitave ulice ili naselja. Naime, naglim otvaranjem i zatvaranjem ventila na hidrantu izazivaju se hidraulički udari, koji mogu dovesti do puknuća cjevovoda i prekida vodoopskrbe šireg područja. Ako i ne dođe do puknuća cjevovoda, najčešće dolazi do naglog smanjenja tlaka što se kod korisnika na tom području odmah manifestira kao nestašica vode.

Na krađu vode u sustavu javne vodoopskrbe ukazuje telemetrijski nadzor VODOVODA. Počinitelji se pronalaze obilascima terena i dojavama građana, a protiv njih se podnose prijave kod nadležnih službi i sudova.

Vodne usluge, zato, ne koristite protupravno. Za korištenje vode iz javne vodovodne mreže javite se u VODOVOD, a primijetite li neovlašteno korištenje nazovite 091/361-01-11.

Zahvaljujemo se svim korisnicima na razumijevanju i suradnji u omogućavanju uredne isporuke pitke vode.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE