Skip links

Obavijest potrošačima

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška trenutno je u fazi izrade Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava grada Nova Gradiška s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodijivosti s ciljem smanjenja postojećih gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu.

Dio navedenog koncepcijskog rješenja je izrada matematičkog modela sadašnjeg stanja vodoopskrbe s podacima o protoku, tlaku i stanju rezidualnog klora unutar cjelokupnog vodoopskrbnog sustava.

Za potrebe izrade modela neophodno je izvršiti uzimanje uzoraka vode na unaprijed definiranim lokacijama kako bi se predmetni model izradio i omogućilo praćenje stanja klora kroz cjelokupni sustav.

Iz navedenog razloga djelatnici vodoopskrbe će u suradnji sa stručnim konzultantima dana 28. i 29. 06.2019. izvršiti uzimanje uzorka vode na kućnim priključcima građana te Vas molimo za razumijevanie i suradnju.

Unaprijed zahvaljujemo uz srdačan pozdrav.