Skip links

Rekonstrukcija uređaja na Bačici – kako napreduju radovi?

Nedavno smo objavili članak pod nazivom „Filter stanica uskoro u novom ruhu“ u kojem se detaljno opisuje plan i program sanacije uređaja, a sada ćemo vas kroz par rečenica uputiti u kojoj su fazi radovi.

Uređaj se rekonstruira na način da se kompletno mjenjaju cijevi unutar samog uređaja, cijevi za dovod vode na filtere, odvod vode s filtera, cijevi potrebne za pranje filtera. Radi se novi sustav dezinfekcije vode. Mjenja se filterska ispuna, koju čini tri sloja kvarcnog pijeska različite granulacije, i dva sloja šljunka različite granulacije.

1,15 metara pijeska i šljunka koji je ispunjavao filter izvađeni su zahvaljujući vrijednim rukama naših radnika koji su danima radili na vađenju istog. Sapnice koje su bile položene na dnu filtera također su izvađene i u potpunosti će biti zamjenjene novima.

Najzahtjevniji dio čišćenja filtera odnosio se na „duplo dno“. Prostor nešto viši od pola metra bio je ispunjen pijeskom, a zbog same skučenosti prostora čišćenje su vršili radnici u ležećem položaju.

Radnici Vodotehnike pristupili su zamjeni starih metalnih cijevi koje zamjenjuju nove cijevi od nehrđajućeg čelika, a ujedno su zamjenjeni i ventili, što u konačnici znači da je zamjenjena kompletna cijevna galerija.

Sljedeće je na redu pjeskarenje i saniranje samih filtera, nanošenje novog sloja boje, postavljanje novih sapnica i umetanje nove popune, točnije filterske mase, izmjena elektronike i automatike u cijevnoj galeriji i na komandnom pultu.