Skip links

Završeno više od 70% građevinskih radova na UPOV-u aglomeracije Nova Gradiška

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a. Izgradnja UPOV-a je započela u travnju ove godine i od onda se na gradilištu radi svakodnevno.

Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda. „Pročišćivač otpadnih voda je kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika i ovo je trenutno najveća investicija na ovom području. Radovi teku iznimno dobro i u svim su predviđenim rokovima“, rekao je direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. „Velik je ovo EU projekt na kojem radimo već 10 godina, a sredstva su pokrivena 70% iz EU, a 30% lokalnog financiranja – RH i lokalna samouprava. S obzirom na veličinu investicije, udio od 5,6 mil.kn našeg lokalnog financiranja, je izuzetno povoljan za ostvarivanje ovako velikog projekta. Sami ga nikada ne bismo mogli izvršiti“, naglasio je Rukavina. Od početka studenog do danas, uz brojne radove koji su u tijeku, završeni su armirano betonski radovi na objektima grube rešetke, stanice prihvata septika, ulazne crpne stanice, objekta kompaktnih stanica, stanica puhala spremnika zgušnjavanja mulja i jedinice za obradu zraka. „Završava se i zidanje upravne zgrade, garaže i radionice, na upravnoj zgradi se izrađuje krov, a radi se i glavna pristupna cesta. Može se konstatirati kako je više od 70% građevinskih radova već gotovo, zbog čega smo izuzetno zadovoljni“, kazao je Rukavina. Rok za završetak radova je rujan 2022. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor.

„U završnoj smo fazi građevinskih i armirano-betonskih radova na izgradnji pročišćivača otpadnih voda i sve ide sukladno terminskom planu. Tehnološka cjelina koja je potrebna za pokusni rad planirana je za kraj ožujka. Trenutno je izvedeno 95% armirano-betonskih radova, a iza Nove godine nastavlja se sa završnim unutarnjim radova“, rekao je Ilmir Brkić, inženjer za građevinske radove. Dodao je kako je u izgradnju utrošeno 3.500 m3 betona, nešto više od 80.000 m3 kamenog nasipa, inox oprema za pročišćavanje je montirana, a nastavak je početkom sljedeće godine kada je planirana izvedba strojarskih i elektro radova na objektima, izvedbe dovodnog i odvodnog cjevovoda te mjernog kanala, početak radova na izradi instalacija opskrbe uređaja plinom i telekomunikacijskom mrežom te početak završnih zanatskih radova na objektima.

Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama. Kroz prvu fazu projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže uključujući i 1.824 priprema za kućne priključke na kanalizaciju u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, sve svrhu poboljšanja sustava kanalizacije. Osim toga, izgrađeno je 3.700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je i ukupno 2.955 besplatnih priključaka na vodu.

Operativni program zaštita okoliša

 

Kohezijski fond

Tags: